dilluns, 5 de desembre de 2011

Estils d'aprenentatge

Les últimes sessions abans de marxar de pràctiques les vam dedicar a agrupar-nos formant grups mixtes entre la classe N i M. Com que vam comentar-li al mestre que no teniem massa relació els alumnes d'un grup i l'altre va decidir fer una activitat per grups escollint-ne els membres aleatòriament i axií haviem de treballar amb qui ens toqués a l'atzar.
Com a futurs mestres hem de tenir present la manera en què s'agrupen els nostres infants a l'aula perquè no hi hagi divisions molt diferenciades entre els membres o es donin situacions de marginació.

Un cop agrupats, el que vam haver de fer va ser buscar informació sobre diversos estils d'aprenentatge. Com que vam fer 8 grups cada grup tenia assignat un estil d'aprenentatge d'entre els següents:

- Learning by doing: l'aprenentatge dut a terme de manera pràctica, els alumnes aprenen a base de fer, si s'equivoquen tornen a començar trobant ells mateixos el focus del problema.

- Longlife learning: l'aprenentatge dut a terme al llarg de tota la vida que es planteja des d'una perspectiva personal cívica, social i amb l'objectiu de millorar coneixements, competències i aptituds.

- Educació formal, no formal i informal: En l'educació formal l'aprenentatge és el que correspon al que s'ofereix als centres educatius, té un caràcter estructurat i acaba amb una certificació. L'educació informal són totes les activitat de la vida qüotidiana que influeixen en el nostre aprenentatge, no està estructurat de cap manera i no es rep cap certificació. Finalment, l'educació no formal consisteix en l'aprenentatge intencional de l'alumne, xarxes socials, les relacions amb els companys...

- Aprenentatge significatiu: Aquest estil es basa en l'adquisició de nous coneixements i la connexió que establim amb els coneixements previs. La refutació d'antics esquemes de coneixement amb la nova informació ens permet crear noves estructures aplicables a la realitat que fan que el nostre aprenentatge adquireixi sentit i sigui útil. Hem de saber què aprenen, com ho aprenem i per què ho aprenem.

- Aprenentatge situat: Aquest estil es basa en la relació entre l¡aprenent i l'entorn així com en la relació entre individus. Així l'aprenentatge esdevé significatiu gràcies al context sociocultural on es troba. L'aprenentatge situat doncs es duu a terme en un entorn adequat, aplicable a l avida real i relacionat directament amb l'experiència pràctica.

- Aprenentatge invisible: és un aprenentatge que engloba tots els aprenentatges ja que es basa en tot allò que aprenen sense ser-ne conscients, ja sigui de manera formal, o des d'un aprenentatge situat o d'altres.

- Aprenentatge entre iguals: és l'aprenentatge que es duu a terme entre persones. Entre alumnes, companys de professió, membre d'una família.. Sorgeix de la motivació de cada persona per expressar allò que ja sap o per donar a conèixer allò que no entenen sobre el que estan treballant per rebre ajuda dels companys.

- Aprenentatge autònom: Parteix de la iniciativa de les persones per voler aprendre i es basa en l'aprenentatge que amb o sense ajuda anem a buscar per a respondre a aquestes necessitats d'aprenentatge.

En el meu cas vaig treballar amb l'Estel Gamisans, de la meva classe, i amb l'Alba Mayol i l'Helena Vall de l'altra classe. Penso que ens vam entendre prou bé, són unes noies molt maques i la recerca ens va resultar de gran utilitat.
El tipus d'aprenentatge sobre el que vam haver de buscar informació va ser l'aprenentatge situat. És un concepte deductible ja que, com el seu nom indica, consisteix en situar l'aprenentatge però, com que no sabiem com concretar-ho amb les nostres paraules va caldre buscar informació sobre el seu origen, una bona definició, acurada que en poques paraules ens indiqués exactament en què consistia aquest tipus d'aprenentatge.
Seguidament vam haver de buscar-ne alguns exemples i determinar quina és la seva relació amb les TIC i quina relació hi podem trobar a les escoles.

Tota aquesta informació la podeu consultar al blog de l'assignatura, concretament a l'entrada d'Aprenentatge situat.

Un cop vam recollir tota la informació i la vam redactar correctament va ser hora de posar en pràctica les nostres habilitats amb el Prezi. Haviem d'elaborar una presentació per compartir amb els companys l'estil d'aprenentatge que se'ns havia assignat. És per això que cada grup, a més a més de fer la recerca de la informació, havia d'elaborar un Prezi que serviria de suport visual per a fer una petita exposició que introduís els diversos estils d'aprenentatge i perquè així tothom els pogués conèixer i sabés en què consistien.

Aquesta és la nostra presentació elaborada amb el Prezi sobre l'aprenentatge situat.

Tant les definicions com les presentacions les podeu trobar al blog de l'assignatura, +3TIC.
En el web ja queda indicat qui són els membres de cada grup, hi ha la breu explicació de cada aprenentatge i les diverses presentacions.

Penso que aquesta dinàmica va resultar molt positiva a l'hora de conèixer-nos entre els companys de classe ja que era estrany cursar la mateixa assignatura amb persones que no saps ni com es diuen. Tot i que no va ser una dinàmica per coneixer-nos tots amb tots ens va servir per començar a establir relacions.
D'altra banda, pel que fa a l'elaboració del treball en si, penso que va ser útil per a cada grup ja que l'estil d'ensenyament adjudicat va estar molt treballat.
Vam haver de posar en pràctica també un recurs que se'ns va introduir des d'aquesta assignatura, el Prezi, i la veritat és que va servir per agafar una mica més de pràctica en l'ús d'aquest ja que al principi és una mica complicat.
Les exposicions també es van dur a terme d'una manera dinàmica i va quedar prou clar en què consistia cada estil d'aprenentatge o quines són les seves característiques generals.

Destacaria potser que un dels inconvenients d'aquesta pràctica, o el que no va acabar de funcionar va ser la resposta dels companys a les diverses exposicions. Sempre passa el mateix quan es duen a terme exposicions i hi ha grups que van darrere, perquè tothom està repassant el que ha de dir o fer ell/a en la seva pròpia exposició perquè surti perfecte. A més a més, a l'aula d'informàtica, estant plena d'ordinadors, és més fàcil distreure's que no pas en una aula normal.

Esperem que aquest fet no es doni quan haguem de realitzar les exposicions de final de curs ja que són treballs molt més elaborats que requereixen l'atenció de tothom i la participació del públic.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada