dimecres, 11 de novembre de 2009

Les característiques o propietats del discurs
El mapa conceptual que he elaborat amb el Cmap Tools és el que vem comentar a classe de COED fa unes setmanes.
No l'he posat al blog fins ara perquè el Cmap Tools m'ha costat una mica d'entendre (ho podem observar en l'elaboració de l'esquema del programari lliure) però finalment ho he aconseguit.
He pensat que com que abarca conceptes importants el podia penjar al blog i així tocar les dues assignatures d'aquest mòdul en una mateixa entrada.
Les característiques o propietats del discurs són les qualitats que té un escrit quan actua eficaçment en una situació comunicativa i n'hi ha cinc de diferents que s'agrupen en dos blocs:

Descriptives. Analitzen i expliquen el funcionament d'algun aspecte lingüístic.
  • Cohesió. Conjunt de relacions o vincles de significat que s'estableixen entre diferents elements o parts del text i que permeten al lector interpretar-lo amb eficàcia.
  • Coherència. Consisteix en la sel·lecció de la informació rellevant davant la no rellevant i en l'establiment d'una relació lògica entre les diferents parts d'un text tenint-ne en compte l'estructura.
  • Adequació. Grau d'adaptació d'un text a la seva situació comunicativa tenint en compte la varietat dialectal i el registre
Prescriptives. Característiques que determinen normes d'ús.
  • Correcció. Norma explícita d'ús en una comunitat lingüística.
  • Variació (estil o repertori). Trets estilístics i expressius d'un escrit d'acord amb determinats valors socials.

L'autor del discurs, a l'hora d'escriure ha de tenir presents aquestes cinc característiques i posar-les en pràctica per a elaborar un bon text.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada